Privacyverklaring

Artikel 1: Inleiding
Dit is de Privacy Statement van Fred Mijnheer Online. In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die we in ons contact met u verkrijgen. Fred Mijnheer Online voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).
Artikel 2: Verzamelde persoonsgegevens
Uw privacy is voor ons heel belangrijk. Wij doen ons uiterste best om uw gegevens te beschermen. Om diensten te kunnen leveren en onze dienstverleningen te waarborgen, hebben we wel een aantal persoonsgegevens van u nodig. Fred Mijnheer Online verwerkt deze persoonsgegevens omdat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:
Het verlenen en factureren van onze diensten;
Opslag van klantgegevens in onze databank, om de afgesproken dienstverlening te kunnen uitvoeren;
Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren;
Het verstrekking van informatie.

Artikel 3: Gegevens van websitebezoek
Wij ontvangen gegevens op basis van uw bezoek aan onze website. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan je persoonlijke voorkeuren.

Artikel 4: Gegevens inzien en aanpassen

Persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt kunt u op elk gewenst moment inzien en veranderen in uw persoonlijke klantomgeving. U kunt deze gegevens ook per email aan ons opvragen. Wij leveren deze gegevens/passen deze op uw schriftelijk verzoek uiterlijk binnen 4 weken aan.

Artikel 5: Bewaartermijn gegevens en inzage

Wanneer uw dienstverlening bij ons eindigt, bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens. U heeft recht op inzage van de gegevens die wij van u hebben nadat u de dienstverlening bij ons heeft beëindigd. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kunt u per email indienen of via het contactformulier op onze website. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen met het verzoek. Ter bescherming van uw privacy verzoeken wij om uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Fred Mijnheer Online reageert zo snel mogelijk, maar tenminste binnen vier weken op jouw verzoek.

Artikel 6: Delen met anderen

Fred Mijnheer Online verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Artikel 7: Wijzigingen


Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

© Fred Mijnheer KvK-nummer 50801747 | btwnummer NL001300991B24